за Христос

Тогава Израел ще се засели сам в безопасност.
Източникът Яковов ще бъде в земя,
богата с жито и с вино;
и небесата му ще капят роса.

Слушай Второзаконие 33:28
Второзаконие 33:28

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:28: