за Христос

Вечният Бог е твое убежище;
и подпора са ти вечните Му мишци;

ще изгони неприятеля пред теб и ще каже: Изтребвай го!

Слушай Второзаконие 33:27
Второзаконие 33:27

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:27: