за Христос

Няма подобен на Йесуруновия Бог,
Който за помощ на тебе се носи на небесата
и на облаците във великолепието Си.

Слушай Второзаконие 33:26
Второзаконие 33:26

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:26: