за Христос

И за Нефталим каза:
О, Нефталиме, наситен с благоволение
и изпълнен с благословение от Господа,
завладей ти запад и юг.

Слушай Второзаконие 33:23
Второзаконие 33:23

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:23: