за Христос

Промисли за себе си първия дял,
защото там се узна делът на управителя;
а дойде с първенците на народа
и извърши правдата на Господа
и Неговите отсъждания за Израел.

Слушай Второзаконие 33:21
Второзаконие 33:21

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:21:

Той си осигури първия дял, защото там бе запазена частта на законодателя #т.е. на Мойсей, тъй като Мойсей е бил погребан в земята на Гад#. Той дойде начело на народа, извърши правосъдието на ГОСПОДА и Неговите присъди с Израил #ср. Числа 32:29-33#.
/Верен 2002/
Промисли за себе си първия дял,
защото там се узна делът на управителя;
а дойде с първенците на народа
и извърши правдата на Господа
и Неговите отсъждания за Израел.
/Библейско общество 2000/
Промисли за себе си първия дял,
Защото там се узна дела на управителя;
А дойде с първенците на людете
Та извърши правдата на Господа
И Неговите съдби с Израиля.
/Протестантски 1940/
той си избра начатъка на земята, там бе почетен с дял от законодателя, и дойде с народните главатари, и изпълни правдата Господня и съда с Израиля.
/Православен/
И промисли за себе си първия дял;
Защото се упази тям в дела даден от законоположителя;
А дойде с князовете на людете
Та направи правдата Господня
И неговите съдове с Израиля.
/Цариградски/
And he provided the first part for himself, because there, in a portion of the lawgiver, was he seated; and he came with the heads of the people, he executed the justice of the LORD, and his judgments with Israel.
/KJV/