за Христос

Каза:
Господ дойде от Синай
и им се яви от Сиир;
осия от планината Фаран
и дойде с десетки хиляди светии;
от десницата Му излезе огнен закон за тях.

Слушай Второзаконие 33:2
Второзаконие 33:2

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:2:

И той каза: ГОСПОД дойде от Синай и ги озари от Сиир; заблестя от планината Фаран и дойде от светите си множества; от дясната Му страна излезе огнен закон за тях.
/Верен 2002/
Каза:
Господ дойде от Синай
и им се яви от Сиир;
осия от планината Фаран
и дойде с десетки хиляди светии;
от десницата Му излезе огнен закон за тях.
/Библейско общество 2000/
Рече: -
Господ дойде от Синай,
И яви им се от Сиир;
Осия от планината Фаран,
И дойде с десетки хиляди светии;
От десницата Му излезе огнен закон за тях.
/Протестантски 1940/
Той каза: Господ дойде от Синай, откри им се от Сеир, възсия от планина Фаран и вървеше с десетки хиляди светии; отдясно Му беше огънят на закона.
/Православен/
и рече: Господ дойде от Синай,
И яви им се от Сиир:
Осия от гората Фаран,
И дойде с тми свети:
От десницата му излезе огнен закон за тях.
/Цариградски/
And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them.
/KJV/