за Христос

Ще свикат племената на планината;
там ще принасят жертва с правда;
защото ще черпят от изобилието на морето
и от съкровищата, скрити в крайморския пясък.

Слушай Второзаконие 33:19
Второзаконие 33:19

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:19:

Ще свикат народите на планината; там ще принасят жертви на правда, защото ще сучат изобилието на моретата и скритите съкровища на пясъка.
/Верен 2002/
Ще свикат племената на планината;
там ще принасят жертва с правда;
защото ще се възползват от изобилието на морето
и от съкровищата, скрити в крайморския пясък.
/Библейско общество 2000/
Ще свикат племената на планината;
Там ще принасят жертва с правда;
Защото ще сучат изобилието на морето
И съкровищата скрити в крайморския пясък.
/Протестантски 1940/
те свикват народа на планината, там колят законни жертви, понеже те се хранят от богатството на морето и от съкровищата, скрити в пясъка.
/Православен/
Ще повикат людете на гората:
Там ще принесат жъртви праведни;
Защото ще сучат изобилието на морето
И скритите в пясъка съкровища.
/Цариградски/
They shall call the people unto the mountain; there they shall offer sacrifices of righteousness: for they shall suck of the abundance of the seas, and of treasures hid in the sand.
/KJV/