за Христос

Великолепието му е като на първородното му теле
и роговете му - като роговете на див вол;
с тях ще избоде племената до краищата на земята;
те са десетки хиляди от Ефрем
и те са хиляди от Манасия.

Слушай Второзаконие 33:17
Второзаконие 33:17

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:17:

Славата му е като на първородния му юнец и роговете му - като роговете на дивото говедо; с тях той ще избоде народите, всички заедно, до краищата на земята. Тези са Ефремовите десетки хиляди, тези са Манасиевите хиляди.
/Верен 2002/
Великолепието му е като на първородното му теле
и роговете му - като роговете на див вол;
с тях ще избоде племената до краищата на земята;
те са десетки хиляди от Ефрем
и те са хиляди от Манасия.
/Библейско общество 2000/
Благоволението му е като на първородния му юнец,
И роговете му като роговете на див вол;
С тях ще избоде племената до краищата на земята;
Те са Ефремовите десетки хиляди,
И те са Манасиевите хиляди.
/Протестантски 1940/
якостта му е като на първородно теле, и рогата му са като рога на бивол; с тях ще избоде всички народи до край-земя: това са десетките хиляди Ефремови, това са хилядите Манасиеви.
/Православен/
Славата му е като на първородния му юнец,
И роговете му като роговете на единорог:
С тях ще избоде народите до краищата на земята;
И те са Ефремовите тми,
И те Манасиевите тисящи.
/Цариградски/
His glory is like the firstling of his bullock, and his horns are like the horns of unicorns: with them he shall push the people together to the ends of the earth: and they are the ten thousands of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh.
/KJV/