за Христос

със скъпоценни неща от земята и всичко, което има в нея.
Благоволението на Онзи, Който се яви в бодливия храст,
да слезе върху главата на Йосиф
и върху онзи, който се отдели от братята си.

Слушай Второзаконие 33:16
Второзаконие 33:16

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:16:

и със скъпоценните дарове на земята и пълнотата й, и с благоразположението на Онзи, който се яви в къпината. Това нека дойде на главата на Йосиф и на темето на отделения от братята му!
/Верен 2002/
със скъпоценни неща от земята и всичко, което има в нея.
Благоволението на Онзи, Който се яви в къпината,
да се излее върху главата на Йосиф
и върху онзи, който се отдели от братята си.
/Библейско общество 2000/
Със скъпоценни неща от земята и всичко що има в нея.
Благоволението на Онзи, Който се яви в къпината,
Да дойде на главата Иосифова,
И на темето на оня, който се отдели от братята си.
/Протестантски 1940/
и с многожеланите дарове от земята и от всичко, що я пълни; благословията на Оногова, Който се яви в храстето, да слезе върху главата на Иосифа и върху темето на най-добрия му брат:
/Православен/
И с многоценни неща от земята и изпълнението й;
И благоволението на оногова който се яви в къпината
Да дойде на главата Йосифова,
И на темето на избрания между братята си.
/Цариградски/
And for the precious things of the earth and fulness thereof, and for the good will of him that dwelt in the bush: let the blessing come upon the head of Joseph, and upon the top of the head of him that was separated from his brethren.
/KJV/