за Христос

със скъпоценни плодове от слънцето
и със скъпоценни произведения от месеците,

Слушай Второзаконие 33:14
Второзаконие 33:14

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:14: