за Христос

И за Йосиф каза:
Благословена да бъде от Господа земята му
със скъпоценни небесни дарове,
с роса и с дарове от лежащата долу бездна,

Слушай Второзаконие 33:13
Второзаконие 33:13

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:13: