за Христос

За Вениамин каза:
Възлюбеният от Господа ще живее безопасно при Него;
Той ще го закриля всеки ден
и Вениамин ще почива между рамената Му.

Слушай Второзаконие 33:12
Второзаконие 33:12

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:12: