за Христос

Моисей благославя Израелевите племена
И ето благословението, с което Божият човек Моисей благослови израелтяните преди смъртта си.

Слушай Второзаконие 33:1
Второзаконие 33:1

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 33:1: