за Христос

Той е Канарата; делата Му са съвършени;
защото всичките Му пътища са справедливи,
Бог на верността е и няма неправда в Него;
праведен и справедлив е Той.

Слушай Второзаконие 32:4
Второзаконие 32:4

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 32:4:

Той е Канарата, делото му е съвършено, защото всичките Му пътища са прави. Бог на истина #или: вярност# и у Него няма неправда; праведен и прав е Той.
/Верен 2002/
Той е канарата; делата Му са съвършени;
защото всичките Му пътища са справедливи,
Бог на верността е и няма неправда в Него;
праведен и справедлив е Той.
/Библейско общество 2000/
Той е Канара; делата му са съвършени,
Защото всичките Му пътища са прави,
Бог на верността е, и няма неправда в Него;
Справедлив и прав е Той.
/Протестантски 1940/
Той е твърдиня; делата Му са съвършени, и всичките Му пътища са праведни; Бог е верен, и неправда няма (в Него); Той е праведен и истинен;
/Православен/
Той е Канара: делата негови са съвършени,
Защото всичките му пътища са праведни:
Бог на истината, и няма неправда в него;
Праведен и прав е той.
/Цариградски/
He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he.
/KJV/