за Христос

На Мене принадлежи възмездието и Аз ще сторя въздаяние;
кракът им с време ще се подхлъзне;
защото е близо денят на гибелта им
и приготвеното за тях наближава.

Слушай Второзаконие 32:35
Второзаконие 32:35

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 32:35:

Отмъщението е Мое и възмездието за времето, когато кракът им ще се подхлъзне, защото денят на гибелта им е близо и неизбежното бърза към тях.
/Верен 2002/
Мое право е да отмъщавам, затова ще им платя;
кракът им с време ще се подхлъзне;
защото е близо денят на гибелта им
и тяхната участ наближава.
/Библейско общество 2000/
На Мене принадлежи възмездието и въздаянието;
Ногата им с време ще се подплъзне;
Защото близо е денят на погиването им,
И приготвеното за тях наближава.
/Протестантски 1940/
Отмъщението е Мое, и Аз ще отплатя, кога им се разклати ногата; защото денят на загинването им е близък, скоро ще настъпи приготвеното за тях.
/Православен/
Мое е отмъщението и въздаянието:
Ногата им с време ще се подплъзне;
Защото близу е денът на погинването им,
И което е готово за тях бърза.
/Цариградски/
To me belongeth vengeance and recompence; their foot shall slide in due time: for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste.
/KJV/