за Христос

Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!

Слушай Второзаконие 31:8
Второзаконие 31:8

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:8: