за Христос

Тогава Моисей повика Исус и му каза пред целия Израел: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш този народ в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство.

Слушай Второзаконие 31:7
Второзаконие 31:7

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:7:

Тогава Мойсей повика Иисус и му каза пред очите на целия Израил: Бъди силен и смел, защото ти ще влезеш с този народ в земята, за която ГОСПОД се закле на бащите им да им я даде, и ти ще им я разпределиш за наследство.
/Верен 2002/
Тогава Моисей повика Исус и му каза пред целия Израел: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш този народ в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство.
/Библейско общество 2000/
Тогава Моисей повика Исуса и му каза, пред целия Израил: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш тия люде в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство.
/Протестантски 1940/
Тогава Моисей повика Иисуса и пред всички израилтяни му каза: бъди твърд и юначен, защото ти ще влезеш с тоя народ в земята, която Господ се кле на отците му да му я даде, и ти ще му я разделиш на дялове;
/Православен/
И повика Мойсей Исуса и рече му пред всичкия Израил: Бъди крепък и мъжествен; защото ти ще въведеш тези люде в земята за която се кле Господ на отците им да даде на тях, и ти ще им я разподелиш за наследие.
/Цариградски/
And Moses called unto Joshua, and said unto him in the sight of all Israel, Be strong and of a good courage: for thou must go with this people unto the land which the LORD hath sworn unto their fathers to give them; and thou shalt cause them to inherit it.
/KJV/