за Христос

Господ ще ги предаде на вас; и вие да постъпите с тях според всичките заповеди, които съм ви заповядал.

Слушай Второзаконие 31:5
Второзаконие 31:5

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:5: