за Христос

И Господ ще им направи така, както направи на аморейските царе Сион и Ог, които изтреби, и на земята им.

Слушай Второзаконие 31:4
Второзаконие 31:4

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:4: