за Христос

Тогава Моисей изговори от край до край, на всеослушание пред цялото общество на Израел, думите на тази песен:

Слушай Второзаконие 31:30
Второзаконие 31:30

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:30: