за Христос

Господ, твоят Бог, Той ще върви пред тебе; Той ще изтреби тези племена пред теб и ти ще ги завладееш; и Исус, той ще върви пред тебе, както Господ е казал.

Слушай Второзаконие 31:3
Второзаконие 31:3

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:3:

ГОСПОД, твоят Бог, Той ще премине пред теб; Той ще изтреби тези народи отпред теб и ти ще ги наследиш. Иисус, той ще премине пред теб, както ГОСПОД говори.
/Верен 2002/
Господ, твоят Бог, Той ще върви пред теб; Той ще изтреби тези племена пред теб и ти ще ги завладееш; и Исус, той ще върви пред теб, както Господ е казал.
/Библейско общество 2000/
Господ твоят Бог Той ще върви пред тебе; Той ще изтреби тия народи от пред тебе, и ти ще ги завладееш; и Исус, той ще върви пред тебе, според както Господ говори.
/Протестантски 1940/
Господ, Бог твой, Сам ще тръгне пред тебе; Той ще изтреби тия народи отпред тебе, и ти ще ги завладееш; Иисус ще тръгне пред тебе, както говори Господ;
/Православен/
Господ Бог твой, той ще предиде пред тебе, той ще изтреби тия народи от лицето ти; и ти ще ги наследиш: Исус, той ще предиде пред тебе както говори Господ.
/Цариградски/
The LORD thy God, he will go over before thee, and he will destroy these nations from before thee, and thou shalt possess them: and Joshua, he shall go over before thee, as the LORD hath said.
/KJV/