за Христос

Защото аз знам непокорството ти и твърдоглавието ти. Приживе на мене вие бяхте непокорни на Господа; а колко повече ще бъдете, след като умра!

Слушай Второзаконие 31:27
Второзаконие 31:27

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:27:

Защото аз знам непокорството ти и коравия ти врат. Ето, докато аз все още съм жив с вас днес, вие бяхте непокорни на ГОСПОДА - а колко повече когато умра!
/Верен 2002/
Защото аз знам непокорството ти и упоритостта ти. Приживе на мен вие бяхте непокорни на Господа; а колко повече ще бъдете, след като умра!
/Библейско общество 2000/
Защото аз знам непокорството ти и коравината на врата ти. Ето, догде съм още жив между вас днес, вие сте били непокорни Господу; а колко повече ще бъдете след като умра!
/Протестантски 1940/
защото аз зная твоето упорство и твърдоглавие; ето и сега, когато живея с вас, вие сте упорити пред Господа; колко повече след смъртта ми?
/Православен/
защото аз зная непокорството ти и жестокия ти врат. Ето, доде съм още жив с вас днес вие се не покорихте Господу; а колко повече като умра!
/Цариградски/
For I know thy rebellion, and thy stiff neck: behold, while I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against the LORD; and how much more after my death?
/KJV/