за Христос

А Господ заръча на Исус, сина на Навин: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш израелтяните в земята, за която съм им се клел; и Аз ще бъда с теб.

Слушай Второзаконие 31:23
Второзаконие 31:23

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:23:

И ГОСПОД заповяда на Иисус, сина на Навий, и каза: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш израилевите синове в земята, за която им се заклех, и Аз ще бъда с теб.
/Верен 2002/
А Господ заръча на Исус, сина на Навин: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш израелците в земята, за която съм им се клел; и Аз ще бъда с теб.
/Библейско общество 2000/
А Господ заръча на Исуса Навиевия син, казвайки: Бъди силен и дързостен, защото ти ще въведеш израилтяните в земята, за която съм им се клел; и Аз ще бъда с тебе.
/Протестантски 1940/
И заповяда Господ на Иисуса, сина Навинов, и (му) каза: бъди твърд и юначен, защото ти ще въведеш синовете Израилеви в земята, за която им се клех, и Аз ще бъда с тебе.
/Православен/
И заповяда на Исуса Навиевия син и рече: Бъди крепък и дързай, защото ти ще въведеш Израилевите синове в земята за която им се клех; и аз ще бъда с тебе.
/Цариградски/
And he gave Joshua the son of Nun a charge, and said, Be strong and of a good courage: for thou shalt bring the children of Israel into the land which I sware unto them: and I will be with thee.
/KJV/