за Христос

Сега аз съм на сто и двадесет години; не мога вече да ви водя; и Господ ми е казал: Няма да преминеш през Йордан.

Слушай Второзаконие 31:2
Второзаконие 31:2

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:2: