за Христос

А сега запишете си тази песен и научете израелтяните на нея; вложете я в устата им, така че тази песен да Ми бъде за свидетелство против израелтяните.

Слушай Второзаконие 31:19
Второзаконие 31:19

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:19:

Затова сега си запишете тази песен и научете израилевите синове на нея; сложете я в устата им, така че тази песен да Ми бъде свидетел против израилевите синове.
/Верен 2002/
А сега, запишете си тази песен и научете израелците на нея; нека я пеят, така че тази песен да Ми бъде за свидетелство против израелците.
/Библейско общество 2000/
И сега, напишете си тая песен и научете израилтяните на нея; турете я в устата им, тъй щото тая песен да Ми бъде за свидетелство против израилтяните.
/Протестантски 1940/
И тъй, напишете си (думите на) тая песен, научи синовете Израилеви на нея и вложи я в устата им, за да Ми бъде тая песен свидетелство против синовете Израилеви;
/Православен/
И сега напишете за себе си тая песен, и научете Израилевите синове на нея; турете я в устата им, да ми бъде тая песен за свидетелство против Израилевите синове.
/Цариградски/
Now therefore write ye this song for you, and teach it the children of Israel: put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the children of Israel.
/KJV/