за Христос

Тогава Господ каза на Моисей: Ето, наближава краят на дните ти и ще умреш; повикай Исус и се представете в шатъра за срещане, за да му дам Своите наставления. И така, Моисей и Исус отидоха и се представиха в шатъра за срещане.

Слушай Второзаконие 31:14
Второзаконие 31:14

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:14:

И ГОСПОД каза на Мойсей: Ето, наближават дните ти да умреш; повикай Иисус и се представете в шатъра за срещане, за да му дам заповед. И Мойсей и Иисус отидоха и се представиха в шатъра за срещане.
/Верен 2002/
Тогава Господ каза на Моисей: Ето, настъпва краят на живота ти; повикай Исус и се представете в шатъра за срещане, за да го упълномощя като твой приемник. И така, Моисей и Исус отидоха и се представиха в шатъра за срещане.
/Библейско общество 2000/
Тогава Господ каза на Моисея: Ето, наближават дните ти да умреш; повикай Исуса, и представете се в шатъра за срещане, за да му дам поръчка. Моисей, прочее, отиде и Исус, и се представиха в шатъра за срещане.
/Протестантски 1940/
И каза Господ на Моисея: ето, твоите дни се приближиха към смъртта; повикай Иисуса, и застанете при (входа на) скинията на събранието, и Аз ще му дам наставление. И дойде Моисей с Иисуса, и застанаха при (входа на) скинията на събранието.
/Православен/
И рече Господ Мойсею: Ето, приближават дните на смъртта ти: повикай Исуса, и застанете в скинията на събранието за да му дам заповеди. И отиде Мойсей и Исус и застанаха в скинията на събранието.
/Цариградски/
And the LORD said unto Moses, Behold, thy days approach that thou must die: call Joshua, and present yourselves in the tabernacle of the congregation, that I may give him a charge. And Moses and Joshua went, and presented themselves in the tabernacle of the congregation.
/KJV/