за Христос

когато целият Израел се събира пред Господа, твоя Бог, на мястото, което Той избере, да прочиташ този закон пред целия Израел на всеослушание.

Слушай Второзаконие 31:11
Второзаконие 31:11

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:11:

когато целият Израил идва да се явява пред ГОСПОДА, твоя Бог, на мястото, което Той избере, да прочиташ този закон пред целия Израил на всеослушание.
/Верен 2002/
когато целият Израел се събира пред Господа, твоя Бог, на мястото, което Той избере, да прочиташ този закон пред целия Израел на всеослушание.
/Библейско общество 2000/
когато целият Израил се събира да се явява пред Господа твоя Бог на мястото, което Той избере, да прочиташ тоя закон пред целия Израил на всеослушание.
/Протестантски 1940/
когато цял Израил дойде да се яви пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере (Господ), чети на глас тоя закон пред целия Израил;
/Православен/
когато се събере всичкий Израил за да се яви пред Господа Бога твоего на мястото което избере, ще прочиташ тоя закон пред всичкия Израил в слушането им.
/Цариградски/
When all Israel is come to appear before the LORD thy God in the place which he shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing.
/KJV/