за Христос

Моисей им заповяда: В края на всяка седма година, в годината, определена за опрощаването, в празника на шатроразпъването,

Слушай Второзаконие 31:10
Второзаконие 31:10

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 31:10: