за Христос

А ти отново ще слушаш гласа на Господа и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам.

Слушай Второзаконие 30:8
Второзаконие 30:8

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 30:8: