за Христос

И Господ, твоят Бог, ще излее всички тези проклятия върху неприятелите ти и върху онези, които те ненавиждат и те гонят.

Слушай Второзаконие 30:7
Второзаконие 30:7

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 30:7: