за Христос

и Господ, твоят Бог, ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти прави добро и ще те умножи повече от бащите ти.

Слушай Второзаконие 30:5
Второзаконие 30:5

Други преводи на Второзаконие 30:5:

И ГОСПОД, твоят Бог, ще те доведе в земята, която бащите ти притежаваха и ти ще я притежаваш; Той ще ти направи добро, и ще те умножи повече от бащите ти.
/Верен 2002/
и Господ, твоят Бог, ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти прави добро и ще те умножи повече от бащите ти.
/Библейско общество 2000/
и Господ твоят Бог ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти струва добро, и ще те умножи повече от бащите ти.
/Протестантски 1940/
и (оттам) ще те доведе Господ, Бог твой, в земята, която са владели твоите отци, и ще я наследиш, и ще ти стори Господ добро и ще те размножи повече от отците ти;
/Православен/
и ще те въведе Господ Бог твой в земята която наследиха отците ти, и ще я наследиш; и ще ти стори добро, и ще те умножи повече от отците ти.
/Цариградски/
And the LORD thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it; and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers.
/KJV/