за Христос

Ако бъдеш изгонен до небесните краища, даже оттам ще те събере Господ, твоят Бог, и оттам ще те вземе;

Слушай Второзаконие 30:4
Второзаконие 30:4

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 30:4: