за Христос

тогава Господ, твоят Бог, ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всички народи, между които Господ, твоят Бог, ще те е разпръснал.

Слушай Второзаконие 30:3
Второзаконие 30:3

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 30:3:

тогава ГОСПОД, твоят Бог, ще те върне от плен и ще се смили над теб и ще те събере отново от всичките народи, между които ГОСПОД, твоят Бог, те е разпръснал.
/Верен 2002/
тогава Господ, твоят Бог, ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всички народи, между които Господ, твоят Бог, ще те е разпръснал.
/Библейско общество 2000/
тогава Господ твоят Бог ще те върне от плен, ще ти покаже милост, и пак ще те събере от всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те е разпръснал.
/Протестантски 1940/
тогава Господ, Бог твой, ще възвърне твоите пленници, ще се смили над тебе, и пак ще те събере от всички народи, между които ще те разпилее Господ, Бог твой.
/Православен/
тогаз Господ Бог твой ще те върне от плена, и ще те помилва, и пак ще те събере от всичките народи дето ще те разпръсне Господ Бог твой;
/Цариградски/
That then the LORD thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations, whither the LORD thy God hath scattered thee.
/KJV/