за Христос

като заповядвам днес да обичаш Господа, твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, наредбите Му и законите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ, твоят Бог, в земята, в която влизаш, за да я завладееш.

Слушай Второзаконие 30:16
Второзаконие 30:16

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 30:16:

като ти заповядвам днес да любиш ГОСПОДА, своя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, наредбите Му и правилата Му, за да живееш и да се умножаваш, и ГОСПОД, твоят Бог, да те благослови в земята, в която влизаш, за да я завладееш.
/Верен 2002/
като заповядвам днес да обичаш Господа, твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш законите Му, заповедите Му и наредбите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ, твоят Бог, в земята, в която влизаш, за да я завладееш.
/Библейско общество 2000/
като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и съдбите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ твоят Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш.
/Протестантски 1940/
(Ако слушаш заповедите на Господа, твоя Бог,) които ти днес давам, - да обичаш Господа, твоя Бог, да ходиш по (всичките) Му пътища и изпълняваш заповедите, наредбите и законите Му, - то ще живееш и ще се размножиш, и Господ, Бог твой, ще те благослови в земята, в която отиваш, за да я завладееш;
/Православен/
както ти аз заповядвам днес да обичаш Господа Бога твоего, да ходиш по неговите пътища, и да пазиш заповедите му, и повеленията му, и съдовете му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благослови Господ Бог твой в земята в която влазяш за да я наследиш.
/Цариградски/
In that I command thee this day to love the LORD thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the LORD thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.
/KJV/