за Христос

И така, пазете думите на този завет и ги изпълнявайте, за да успявате във всичко, което правите.

Слушай Второзаконие 29:9
Второзаконие 29:9

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 29:9: