за Христос

Второзаконие 28:1-14   

1 Благословения за послушание и проклятия за непослушание
Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и старателно изпълняваш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят Бог, ще те издигне над всички племена на света.
2 И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог.
3 Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето.
4 Благословено ще бъде роденото от тебе, плодът на земята ти и роденото от добитъка ти, малките на говедата ти и овцете ти;
5 благословени кошът ти и нощвите ти.
6 Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си през градската порта.
7 Господ ще поразява пред тебе неприятелите, които се надигат против тебе; по един път те ще излизат против теб, а по седем пътища ще бягат пред тебе.
8 Господ ще заповяда да дойде благословение върху тебе в житниците ти и във всичките ти начинания и ще те благославя в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.
9 Господ ще те утвърди като свят народ за Себе Си, както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа, твоя Бог, и ходиш в Неговите пътища.
10 И всички племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господнето Име, и ще имат страх от тебе.
11 Господ ще направи така, че да изобилстваш с блага, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и плодът на земята ти в страната ти, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде.
12 Господ ще ти отвори доброто Си съкровище - небето, за да дава дъжд на земята ти навреме и да благославя всички дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем.
13 Господ ще те постави глава, а не опашка, и ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа, твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш.
14 От думите, които днес ви заповядвам, да не се отклоняваш надясно или наляво и да не служиш на други богове.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34