за Христос

Второзаконие 24   

1 Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не му хареса, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо и като й го връчи, да я изпрати от къщата си.
2 А тя, като излезе от къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж.
3 Но ако я намрази и вторият мъж и й напише разводно писмо, и като й го даде, я изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж, който я е взел за своя жена,
4 то първият й мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство.
5 Ако някой се е оженил наскоро, да не отива на война и да не му се възлага нищо; нека бъде свободен у дома си една година и нека да весели жената, която си е взел.
6 Никой да не взема в залог мелница, нито горния й камък; защото с това той взема живот в залог.
7 Ако се установи, че някой е отвлякъл човек от сънародниците си, израелтяните, и го е поробил или го е продал, тогава този крадец да умре; така да премахнеш злото.
8 Що се отнася до проказата, да спазваш и да постъпваш според всичко, което ви учат левитските свещеници; внимавайте да правите така, както съм им заповядал.
9 Помни какво направи Господ, твоят Бог, на Мариам по пътя, когато излязохте от Египет.
10 Когато заемеш нещо на ближния си, да не влизаш в къщата му, за да вземеш залог за него.
11 Остани отвън и човекът, на когото заемаш, нека ти изнесе залога.
12 И ако човекът е сиромах, да не си легнеш да спиш със залога му при себе си.
13 Непременно да му върнеш залога до залез слънце, за да спи той с дрехата си и да те благослови; и това ще ти се сметне за правда пред Господа, твоя Бог.
14 Да не онеправдаваш някой наемник, беден и сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти в градовете ти.
15 Същия ден му дай заплатата, преди изгрев слънце, защото е сиромах и на нея се надява; за да не извика против тебе към Господа и това да ти се сметне за грях.
16 Бащите да не бъдат убивани заради децата, нито децата да бъдат убивани заради бащите; всеки заради собствения си грях да бъде умъртвяван.
17 Да не изкривяваш правосъдието, дължимо на чужденеца или на сирачето, и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог;
18 а да помниш, че ти си бил роб в Египет и че Господ, твоят Бог, те е избавил оттам; затова Аз ти заповядвам да вършиш това.
19 Когато жънеш нивите си и забравиш някой сноп на нивата, да не се връщаш, за да го вземеш; нека остане за чужденеца, за сирачето и за вдовицата; за да те благославя Господ, твоят Бог, във всичко, което вършиш.
20 Когато брулиш маслините си, да не отърсваш повторно клоните; останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.
21 Когато обираш лозето си, да не се връщаш да го береш повторно; останалото нека да бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.
22 Помни, че си бил роб в Египетската земя; затова Аз ти заповядвам да постъпваш така.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34