за Христос

Да пуснеш майката, а малките може да вземеш за себе си; за да ти бъде добре и да се продължат дните ти.

Слушай Второзаконие 22:7
Второзаконие 22:7

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 22:7: