за Христос

Второзаконие 22:3-14   

3 Така да постъпваш и с осела му; така да постъпваш и с дрехата му; така да постъпваш и с всяко изгубено нещо на брат си, което е изгубил и ти го намериш; не трябва да ги изоставиш.
4 Когато видиш осела на брат си или говедото му паднало на пътя, да не ги изоставиш, да ги вдигнеш заедно с него.
5 Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха; понеже всички, които правят така, са мерзост за Господа, твоя Бог.
6 Ако се окаже, че птиче гнездо е на пътя ти, на някое дърво или на земята и в него има пилета или яйца, и майката лежи върху пилетата или върху яйцата, да не вземеш майката заедно с малките.
7 Да пуснеш майката, а малките може да вземеш за себе си; за да ти бъде добре и да се продължат дните ти.
8 Когато строиш нова къща, да правиш ограда около стрехите си, за да не станеш причина за проливане на кръв, в случай че някой падне от покрива.
9 Да не засаждаш лозето си с разнородни семена, за да не се изгуби цялото му произведение - семето, което си сял, и плодът на лозето.
10 Да не ореш с вол и осел заедно.
11 Да не обличаш дреха, направена от вълна и лен, смесени заедно.
12 Да си правиш ресни по четирите краища на дрехата, с която се покриваш.
13 Ако някой вземе жена и след като влезе при нея, я намрази
14 и я набеди в срамни дела, и й излезе лошо име, понеже той казва: Взех тази жена и като влязох при нея, установих, че не е девствена,
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34