за Христос

Второзаконие 22   

1 Когато видиш изгубено говедото или овцата на брат ти, да не ги изоставяш; да ги върнеш при брат си.
2 И ако брат ти не е близо до теб или ако не знаеш кой е, тогава ги прибери у дома си и да стоят при тебе, докато ги потърси брат ти; тогава да му ги дадеш.
3 Така да постъпваш и с осела му; така да постъпваш и с дрехата му; така да постъпваш и с всяко изгубено нещо на брат си, което е изгубил и ти го намериш; не трябва да ги изоставиш.
4 Когато видиш осела на брат си или говедото му паднало на пътя, да не ги изоставиш, да ги вдигнеш заедно с него.
5 Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха; понеже всички, които правят така, са мерзост за Господа, твоя Бог.
6 Ако се окаже, че птиче гнездо е на пътя ти, на някое дърво или на земята и в него има пилета или яйца, и майката лежи върху пилетата или върху яйцата, да не вземеш майката заедно с малките.
7 Да пуснеш майката, а малките може да вземеш за себе си; за да ти бъде добре и да се продължат дните ти.
8 Когато строиш нова къща, да правиш ограда около стрехите си, за да не станеш причина за проливане на кръв, в случай че някой падне от покрива.
9 Да не засаждаш лозето си с разнородни семена, за да не се изгуби цялото му произведение - семето, което си сял, и плодът на лозето.
10 Да не ореш с вол и осел заедно.
11 Да не обличаш дреха, направена от вълна и лен, смесени заедно.
12 Да си правиш ресни по четирите краища на дрехата, с която се покриваш.
13 Ако някой вземе жена и след като влезе при нея, я намрази
14 и я набеди в срамни дела, и й излезе лошо име, понеже той казва: Взех тази жена и като влязох при нея, установих, че не е девствена,
15 тогава бащата и майката на момата да вземат и занесат белезите от девството на момата на градските старейшини при портата;
16 и бащата да каже на старейшините: Дадох дъщеря си на този човек за жена; но той я мрази;
17 и ето момата, която е наклеветил в срамни дела: Не намерих дъщеря ти девица; но ето белезите от девството на дъщеря ми. И да разгънат долната дреха пред градските старейшини.
18 Тогава старейшините на онзи град да заловят човека и да го накажат,
19 като го глобят сто сребърни сикъла; той да ги даде на бащата на момата, защото поради него е излязло лошо име на Израелева девица. И тя да му бъде жена; не бива да я напуска през целия си живот.
20 Но ако е вярно това, че момата не е била девствена,
21 тогава да изведат момата и да я поставят пред вратата на бащиния й дом, и мъжете от града й да я убият с камъни, за да умре; защото е извършила безчестие в Израел, като е блудствала в бащиния си дом. Така да отмахнеш злото отсред себе си.
22 Ако някой лежи с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити - мъжът, който е лежал с жената, и жената. Така да премахнеш злото от Израел.
23 Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж, и лежи с нея,
24 тогава да изведете и двамата пред портата на онзи град и да ги убиете с камъни, за да умрат - момата, защото не е извикала, като е била в града, и мъжът, защото е обезчестил жената на ближния си. Така да премахнеш злото.
25 Но ако някой срещне на полето сгодена мома и я изнасили, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да бъде убит;
26 а на момата да не направиш нищо; момата няма вина, която заслужава смърт; защото това нещо е подобно на случай, когато някой стане срещу ближния си и го убие.
27 Понеже когато я е срещнал на полето, сгодената мома е извикала, но не е имало кой да я отърве.
28 Ако някой срещне несгодена девойка и я изнасили, и ги намерят,
29 тогава онзи, който е лежал с нея, да даде на бащата на момата петдесет сребърни сикъла; и тя да му стане жена, понеже я е обезчестил; не бива да я напуска през целия си живот.
30 Никой да не взима жената на баща си, нито да осквернява леглото на баща си.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34