за Христос

бъди милостив, Господи, към народа си Израел, който си изкупил, и не вменявай на народа си Израел вина за проливането на невинна кръв. И проливането на кръвта ще им се прости.

Слушай Второзаконие 21:8
Второзаконие 21:8

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 21:8:

Дай умилостивение, ГОСПОДИ, за народа си Израил, който си изкупил, и не считай вината за невинна кръв на народа си Израил! И кръвта ще им се прости.
/Верен 2002/
бъди милостив, Господи, към народа си Израел, които си изкупил и не вменявай на народа си Израел вина за проливането на невинна кръв. И проливането на кръвта ще им се прости.
/Библейско общество 2000/
бъди милостив, Господи, на людете си Израиля, които си изкупил и не вменявай, на людете си Израиля кръв проляна без тяхна вина {Еврейски: невинна кръв.}*. И кръвта ще им се прости.
/Протестантски 1940/
очисти народа Си, Израиля, който Ти, Господи, освободи (из Египетската земя), и не вменявай на народа Си, Израиля, невинна кръв. И те ще се очистят от кръвта.
/Православен/
бъди милостив, Господи, на людете си Израиля които си избавил, и не считай на людете си Израил кръв неповинна. И ще им се прости кръвта.
/Цариградски/
Be merciful, O LORD, unto thy people Israel, whom thou hast redeemed, and lay not innocent blood unto thy people of Israel's charge. And the blood shall be forgiven them.
/KJV/