за Христос

освен Халев, Ефониевия син; той ще я види и на него и на потомците му ще дам земята, на която стъпи, защото напълно последва Господа.

Слушай Второзаконие 1:36
Второзаконие 1:36

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 1:36: