за Христос

Окото ти да не го пожали, а да прекратиш в Израел проливането на невинна кръв, за да ти бъде добре.

Слушай Второзаконие 19:13
Второзаконие 19:13

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 19:13: