за Христос

Господ, твоят Бог, ще издигне отсред теб, измежду братята ти, пророк, както е въздигнал мене; него слушайте,

Слушай Второзаконие 18:15
Второзаконие 18:15

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 18:15: