за Христос

Да не принасяш на Господа, твоя Бог, говедо или овца с недостатък или с какъвто и да било недъг; понеже това е мерзост пред Господа, твоя Бог.

Слушай Второзаконие 17:1
Второзаконие 17:1

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 17:1:

Да не жертваш на ГОСПОДА, своя Бог, говедо или овца с недъг или някакъв недостатък, понеже това е мерзост за ГОСПОДА, твоя Бог.
/Верен 2002/
Да не принасяш на Господа, твоя Бог, говедо или овца с недостатък или с какъвто и да било недъг; понеже това е сквернота пред Господа, твоя Бог.
/Библейско общество 2000/
Да не принасяш на Господа твоя Бог говедо или овца с недостатък или с каква да било недъгавост; понеже това е мерзост на Господа твоя Бог.
/Протестантски 1940/
Не принасяй в жертва на Господа, твоя Бог, вол, или овца, която има повреда, или някакъв недостатък, понеже това е гнусота пред Господа, твоя Бог.
/Православен/
Да не принесеш Господу Богу твоему говедо или овца което има порок или какъв годе недостатък; понеже то е гнусота Господу Богу твоему.
/Цариградски/
Thou shalt not sacrifice unto the LORD thy God any bullock, or sheep, wherein is blemish, or any evilfavouredness: for that is an abomination unto the LORD thy God.
/KJV/