за Христос

Шест дни да ядеш безквасни хлябове; и на седмия ден да има тържествено събрание на Господа, твоя Бог, когато да не работиш никаква работа.

Слушай Второзаконие 16:8
Второзаконие 16:8

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:8: