за Христос

Да изпичаш агнето и да го ядеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог; и на сутринта да се връщаш и да влизаш в шатрите си.

Слушай Второзаконие 16:7
Второзаконие 16:7

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:7: