за Христос

Седем дни да не се вижда квас никъде във всичките ти предели; и от месото, което ще жертваш на първия ден надвечер, да не остане нищо до сутринта.

Слушай Второзаконие 16:4
Второзаконие 16:4

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:4:

И седем дни да не се вижда при теб никакъв квас, по всичките ти области, и нищо от месото, което жертваш привечер на първия ден, да не остане през нощта до сутринта.
/Верен 2002/
Седем дена да не се вижда квас никъде във всичките ти предели; и от месото, което ще жертваш на първия ден надвечер, да не остане нищо до сутринта.
/Библейско общество 2000/
Седем дена да се не вижда квас никъде във всичките ти предели; и от месото, което ще жертвуваш на първия ден надвечер, да не остане нищо до сутринта.
/Протестантски 1940/
нищо квасно не бива да имаш при себе си в цялото твое владение през седем дена, и от месото, което си принесъл в жертва вечерта на първия ден, нищо не бива да остане до сутринта.
/Православен/
И да се не види квас във всичките ти предели седем дни; и от месото което ще жъртвуваш на първия ден надвечер да не остане нищо до сутринта.
/Цариградски/
And there shall be no leavened bread seen with thee in all thy coast seven days; neither shall there any thing of the flesh, which thou sacrificedst the first day at even, remain all night until the morning.
/KJV/