за Христос

Да не ядеш с нея нищо квасно; седем дни да ядеш с нея безквасни хлябове, хляб на печал (защото набързо си излязъл от Египетската земя); за да помниш през всички дни на живота си деня на излизането си от Египетската земя.

Слушай Второзаконие 16:3
Второзаконие 16:3

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:3:

Да не ядеш нищо квасно с нея; седем дни да ядеш с нея безквасен хляб, хляб на скръб - защото излезе набързо от египетската земя - за да помниш през всичките дни на живота си деня на излизането си от египетската земя.
/Верен 2002/
Да не ядеш с нея нищо квасно; седем дена да ядеш с нея безквасни хлябове, хляб на печал (защото набързо си излязъл от Египетската земя); за да помниш през всички дни на живота си деня на излизането си от Египетската земя.
/Библейско общество 2000/
Да не ядеш с нея нищо квасно; седем дена да ядеш с нея безквасни хлябове, хляб на печал, (защото набързо си излязъл из Египетската земя); за да помниш през всичките дни на живота си деня на излизането си из Египетската земя.
/Протестантски 1940/
Не яж с нея квасно: седем дена яж с нея безквасни хлябове, хлябовете на неволята, понеже набързо ти излезе из Египетската земя, за да помниш през всички дни на живота си деня, когато излезе из Египетската земя;
/Православен/
Да не ядеш с нея нищо квасно: седем дни да ядеш с нея безквасни хлябове, хляб на оскърбение, (защото набързо излезе ти из Египетската земя;) за да помниш деня на излизането си из Египетската земя през всичките дни на живота си.
/Цариградски/
Thou shalt eat no leavened bread with it; seven days shalt thou eat unleavened bread therewith, even the bread of affliction; for thou camest forth out of the land of Egypt in haste: that thou mayest remember the day when thou camest forth out of the land of Egypt all the days of thy life.
/KJV/