за Христос

Да не поставяш ашери от каквито и да било дървета при жертвеника на Господа, твоя Бог, който ще си издигнеш;

Слушай Второзаконие 16:21
Второзаконие 16:21

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 16:21: